Printemail

Sct. Bendts Børnehave

Billede af bygning og legeplads, Sct. Bendts børnehave
Beskrivelse af opgave og hverdag i specialbørnehaven.

Målgruppe
I børnehaven er der plads til 20 børn i alderen 0-7 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v.

Fysiske rammer
Sct. Bendts børnehave blev indviet i 1972. Børnehaven ligger på en 2500 kvadratmeter stor grund. Bygningen er i dag på 630 kvadratmeter og har gode fysiske rammer, og et passende udenoms areal til sikring af legemuligheder.
Vi kan tilbyde et handicapvenligt miljø til børn.

 

Åbningstider

Børnehaven har åbent fra 7.45 – 16.15 dagligt.

Der kan tilkøbes morgen- og eftermiddagsmoduler, så tilbuddet følger de øvrige dagtilbuds åbningstider.

Børnehaven følger ikke de almene dagtilbuds lukkedage. Dog kan forældrebestyrelsen i Sct. Bendts Børnehave træffe beslutning om at holde lukkedage.Personalesammensætning
I børnehaven er ansat institutionsleder, souschef, pædagoger, studerende fra uddannelsesinstitutioner, pædagogiske medhjælpere, fysioterapeut, talehørelærer, kontorassistent og praktisk personale.

Hverdag og traditioner
En velfungerende dagligdag. Stimulation, undervisning og terapi som er tilrettelagt ud fra et helhedssyn på det enkelte barns niveau.
Tryghed og muligheder for leg, oplevelser og årstidsbestemte traditioner, der stimulerer børnenes trang til at udforske omgivelserne, således at deres udvikling fremmes.

- Struktureret tilbud af tværfagligt team.

- Hjælp vedr. hjælpemidler.

Børnene er fordelt i to børnegrupper med fast tilknyttet personale.

En gang om året tages børnenes gruppeplacering op til vurdering.

Formål og primær opgave
Børnehavens overordnede mål er, ved en så tidlig indsats som muligt, at fremme og støtte barnet i dets udvikling og dermed medvirke til, at barnet udvikler sig til et harmonisk og selvstændigt menneske.

At tilbyde et overskueligt og struktureret miljø, og indenfor disse rammer yde pædagogisk støtte, træning og stimulation med udgangspunkt i det enkelte barns specielle handicap, behov, udvikling og ressourcer. Der arbejdes ud fra handleplaner.

Et godt forældresamarbejde, ser vi som en naturlig del af dagligdagen.

Desuden tilbyder institutionen Vejledning til kommunale dagtilbud hvor der er optaget børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Visitation/ optagelse
Via familiens sagsbehandler i hjemkommunen udarbejdes et indstillingsskema til optagelse i specialbørnehaven.

Indstillingsskemaet sendes til specialbørnehaven fra sagsbehandleren i hjemkommunen, hvorefter denne behandles efter Ringsted kommunes visitationsprocedure for optagelse i specialbørnehave.

Afgørelsen meddeles skriftligt til forældre og sagsbehandler.

Lovgrundlag og pris
Det sociale tilbud er oprettet og drives efter Lov om Social service § 32

Hjemkommunen afholder udgiften efter gældende finansieringsregler.

Der er pt. ingen brugerbetaling.

 

Vi bruger cookies på ringsted.dk.
På ringsted.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik for at forbedre hjemmesiden. Når du klikker dig videre, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. 
Læs mere her

X