Printemail

Post01062011

Oversigt over modtaget og journaliseret post den 1. juni 2011.
Sagsnr.: 15279
Afsender: Carsten Ahrenkiel Petersen
Sagstitel: Nedlæggelse af privat markvej på Roskildevej 334
Dokumenttitel: Nedlæggelse af privat markvej
Indholdbeskrivelse: Ansøger om tilladelse til nedlæggelse af privat markvej da arealet skal indgå i den daglige drift.


Sagsnr.: 15281
Afsender: CMC Maskinstation
Sagstitel: Ledningsoplysninger - CMC Maskinstation - Roskildevej 235B - LERnr. 433967
Dokumenttitel: Mail fra CMC Maskinstation
Indholdbeskrivelse: CMC Maskinstation ønsker ledningsoplysninger over Roskildevej 235B.


Sagsnr.: 440
Afsender: Hyldegården Ældrekor
Sagstitel: § 18 ansøgninger til frivillig sociale foreninger 2011
Dokumenttitel: Hyldegårdens Ældrekor - dokumentation for bustur forår 2011


Sagsnr.: 3332
Afsender: Miløministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen
Sagstitel: Benløse By 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Registreringsmeddelelse U2011-54529 - Registreringsmeddelelse.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra KMS


Sagsnr.: 15297
Afsender: CMC Maskinstation
Sagstitel: Ledningsoplysninger - CMC Maskinstation - Roskildevej 257 - LERnr. 433969
Dokumenttitel: Mail fra CMC Maskinstation
Indholdbeskrivelse: CMC Maskinstation ønsker ledningsoplysninger over Roskildevej 257.


Sagsnr.: 6670
Afsender: Byggefirmaet Mastrup ApS
Sagstitel: Baretten 67, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kloakanmeldelse.
Indholdbeskrivelse: Kloakanmeldelse vedrørende nyt enfamiliehus.


Sagsnr.: 15302
Afsender: CMC Maskinstation
Sagstitel: Ledningsoplysninger - CMC Maskinstation - Smålodsvej 21B - LERnr. 433970
Dokumenttitel: Mail fra CMC Maskinstation
Indholdbeskrivelse: CMC Maskinstation ønsker ledningsoplysninger over Smålodsvej 21B.


Sagsnr.: 15308
Afsender: Kamco A/S
Sagstitel: Ledningsoplysninger - Kamco A/S - Sct. Gertrudsvej 2-8/Kaserne Parkvej - LERnr. 434042
Dokumenttitel: Mail fra Kamco A/S
Indholdbeskrivelse: Kamco A/S ønsker ledningsoplysninger over Sct. Gertrudsvej 2-8/Kaserne Parkvej .


Sagsnr.: 15323
Afsender: MT Højgaard A/S
Sagstitel: Ledningsoplysninger - MT Højgaard A/S -Del af Vestmotorvejen - LERnr. 434207
Dokumenttitel: Mail fra MT Højgaard A/S
Indholdbeskrivelse: MT Højgaard A/S ønsker ledningsoplysninger over Del af Vestmotorvejen.


Sagsnr.: 15324
Afsender: Kim Lundsgaard Nielsen
Sagstitel: Sommermusical i Ringsted
Dokumenttitel: Idé til sommermusical 2013
Indholdbeskrivelse: Henvendelse fra Kim Lundsgaard Nielsen


Sagsnr.: 15340
Afsender: Forretningen Andros
Sagstitel: Råden over vejareal til afholdelse af rollespilsevent på Torvet
Dokumenttitel: Ansøgning om tilladelse til mindre event på torvet i Ringsted
Indholdbeskrivelse: Forretningen Andros Pia Hegaard ansøger om tilladelse til at lave et rollespilsevent på Torvet fredag den 3. juni kl. 20-21 blandt byens borgere.


Sagsnr.: 15340
Afsender: Forretningen Andros
Sagstitel: Råden over vejareal til afholdelse af rollespilsevent på Torvet
Dokumenttitel: Ansøgning om tilladelse til mindre event på torvet i Ringsted - 11-05-24 Rollespilsbutikken Ringsted Rollespil på Torvet 1200-50190-00193-11.doc
Indholdbeskrivelse: Forretningen Andros Pia Hegaard kopi af politiets tilladelse vedlagt mailen.


Sagsnr.: 14349
Afsender: Aluflam A/S
Sagstitel: Regimentet 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Alu Flam fremsender garanti for glasfacadeentreprise


Sagsnr.: 15344
Afsender: Cirkus Mascot
Sagstitel: Cirkus Mascot opsætning af plakater som reklame for forestilling på Dyrskuepladsen d. 5. juni 2011
Dokumenttitel: Ansøgning
Indholdbeskrivelse: Cirkus Mascot Jess Deleuran søger om tilladelse til ophængning af plakater som reklame for deres forstilling på Dyrskuepladsen den 5. juni 2011.


Sagsnr.: 17325
Afsender: Dantyrk
Sagstitel: Erklæring om indhentelse af børneattester
Dokumenttitel: Dantyrk fremsender børneattest
Indholdbeskrivelse: Foreningen fremsender børneattest.


Sagsnr.: 17325
Afsender: Aktive Mødre og Børn
Sagstitel: Erklæring om indhentelse af børneattester
Dokumenttitel: Aktive Mødre og Børn fremsender børneattest
Indholdbeskrivelse: Foreningen fremsender børneatteest.


Sagsnr.: 15347
Afsender: David Arnholm, Sjællandske Medier
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postliste
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 24-05-2011
Indholdbeskrivelse: Sagsnr 14509: Kærup Parkvej 1, 4100 Ringsted


Sagsnr.: 15350
Afsender: David Arnholm, Sjællandske Medier
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postliste
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 25-05-2011
Indholdbeskrivelse: Sagsnr 14661: Skrænten 2, 4100 Ringsted


Sagsnr.: 15351
Afsender: David Arnholm, Sjællandske Medier
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postliste
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 30-05-2011
Indholdbeskrivelse: Sagsnr 15069: Trafiksikkerhedskampagne: Mit hjem din fart røde piger


Sagsnr.: 15352
Afsender: David Arnholm, Sjællandske Medier
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postliste
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 30-05-2011
Indholdbeskrivelse: Sagsnr 15084: Farendløsevej 94, 4100 Ringsted


Sagsnr.: 6886
Afsender: Højvang Miljølaboratorium A/S
Sagstitel: Jeppe Åkjærsvej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 30/5-2011
Indholdbeskrivelse: bakteriologi OK


Sagsnr.: 15367
Afsender: Lene Grube Jensen
Sagstitel: Råden over vejareal til ophængning af plakater som reklame for Stenlille Festival
Dokumenttitel: Ansøgning om opsætning af plakater
Indholdbeskrivelse: Lene Grube Jensen søger for Liv i Stenlille om tilladelse til ophægning af plakater i Ringsted som reklame for deres festival.


Sagsnr.: 2906
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Ekspropriation til nykloakering af Allindemagle Huse, Brentebjergvej og omegn
Dokumenttitel: Vurdering af klage over åstedsforretning mv


Sagsnr.: 1031
Afsender: Grontmij A/S
Sagstitel: Baldersvej 9, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til bygge- og anlægsarbejder på den kortlagte grund Baldersvej 9, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Orientering fra rådgiver om jordhåndtering mv


Sagsnr.: 13910
Afsender: Trine Mathiasen
Sagstitel: Diverse borgerhenvendelse vedr. budget 2012
Dokumenttitel: Henvendelse vedr. Mødestedet fra Trine Mathiasen
Indholdbeskrivelse: Henvendelse fra Trine Mathiasen


Sagsnr.: 13910
Afsender: Tine Larsen
Sagstitel: Diverse borgerhenvendelse vedr. budget 2012
Dokumenttitel: Henvendelse vedr. Mødestedet fra Tine Larsen
Indholdbeskrivelse: Henvendelse fra Tine Larsen


Sagsnr.: 20582
Afsender: Maher El Khatib
Sagstitel: Ringsted Syd
Dokumenttitel: Aktivitetskoordinator i Sdr. Park søger om tilskud ifm. sportsdage
Indholdbeskrivelse: Søger tilskud til afholdelse af sportsdage 21. og 28. august 2011.


Sagsnr.: 8760
Afsender: Axel Hansen Transport A/S
Sagstitel: Jordemodervej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Svarskrivelse status for opsætning af hegn
Indholdbeskrivelse: hegnet er nu etableret


Sagsnr.: 13910
Afsender: Preben Leonhardt
Sagstitel: Diverse borgerhenvendelse vedr. budget 2012
Dokumenttitel: Henvendelse fra Preben Leonhardt


Sagsnr.: 8899
Afsender: Allan Christensen
Sagstitel: Jordemodervej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: mail af 23. maj
Indholdbeskrivelse: klage


Sagsnr.: 12729
Afsender: John Jensen
Sagstitel: Holbækvej 250, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: anmeldeskema - for ændring af dyrehold under 15 dyreenheder
Indholdbeskrivelse: Anmeldt dyrehold


Sagsnr.: 15384
Afsender: Ole Larsen Vognmandsforretning
Sagstitel: Placering af container på Klostervænget 2A ud for Sognegården
Dokumenttitel: Råden over vejareal
Indholdbeskrivelse: Ansøgning om anbringelse af genstande på veje i perioden 9.- 15. juni 2011.


Sagsnr.: 15385
Afsender: Landmålergården
Sagstitel: Ravelinen 1B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Arealoverførsel
Indholdbeskrivelse: Ansøgning om arealoverførsel fra landmålergården i Ringsted


Sagsnr.: 15394
Afsender: Per Horney Nielsen
Sagstitel: RIMO afholder motions byløb lørdag den 4. juni 2011 ved byfesten
Dokumenttitel: Vedr. tilladelse til afholdelse af Ringsted Byløb
Indholdbeskrivelse: Ansøger på vegne af Ringsted Motionsklub om tilladelse til afvikling af byløb på gader i bymidten lørdag den 5. juni 2011.


Sagsnr.: 15394
Afsender: Per Horney Nielsen
Sagstitel: RIMO afholder motions byløb lørdag den 4. juni 2011 ved byfesten
Dokumenttitel: Ansøgning vedr. afholdelse af Ringsted Byløb
Indholdbeskrivelse: Ringsted Motionsklub sender ruten for byløb.


Sagsnr.: 10250
Afsender: Vagns VVS A/S
Sagstitel: Haslevvej 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ombygning
Indholdbeskrivelse: Anmeldelse af sanitetsarbejdet


Sagsnr.: 15402
Afsender: Jannet C. Dahl
Sagstitel: Lokalplan 178 - ulovlige forhold
Dokumenttitel: Indsigelse: Lokalplan 178 område B


Sagsnr.: 10250
Afsender: C.C. Brun Entreprise A/S
Sagstitel: Haslevvej 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ombygning
Indholdbeskrivelse: Anmeldelse af påbegyndelse af kloakarbejdet


Sagsnr.: 26787
Afsender: Entreprenørfirma Brejner & Co.
Sagstitel: Kobbervej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilbygning
Indholdbeskrivelse: Anmeldelse af kloakarbejdet


Sagsnr.: 13910
Afsender: Finn Andersen
Sagstitel: Diverse borgerhenvendelse vedr. budget 2012
Dokumenttitel: Henvendelse fra Finn Andersen
Indholdbeskrivelse: Spørger til frist for indsendelse af høringssvar


 
 

Vi bruger cookies på ringsted.dk.
På ringsted.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik for at forbedre hjemmesiden. Når du klikker dig videre, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. 
Læs mere her

X